AsiaSun privacy policy page Logo

سیاست حفظ حریم شخصی کاربران

خورشید آسیا لازم می داند، برای روشن شدن برخی مطالب درباره چگونگی حفاظت از اطلاعات شخصی، مواردی را به استحضار کاربران عزیز برساند.

اطلاعاتی که خورشید آسیا جمع آوری می کند:

مشخصات مورد نیاز کاربران جهت استفاده از خدمات خاص عبارتند از: نام، آدرس شخصی، نوع مرورگر مورد استفاده، شماره تلفن، شماره فکس، تاریخ تولد، جنسیت، روز و ساعت بازدید شما از سایت.

سرورهای خورشید آسیا به صورت اتوماتیک، در زمان استفاده شما از خدمات سایت اطلاعاتی را گزارش می کنند.

اطلاعاتی مانند خدمات شبکه خورشید آسیا که مورد استفاده شما قرار می گیرند و چگونگی استفاده شما از این خدمات.

خورشید آسیا این اطمینان را به شما می دهد که مشخصات شخصی شما بدون اجازه شما در دسترس هیچ شخص و یا سایت دیگری قرار نخواهد گرفت . اطلاعات شخصی شما در دسترس شبکه ها و سایتهایی که خورشید آسیا در جهت پیشرفت کار و فراهم کردن خواسته های شما با آنها همکاری می کند قرار نخواهد گرفت.

لازم به ذکر است در صورت دستور دادگاههای جمهوری اسلامی ایران (دستور کتبی و یا احضاریه) و یا در صورتی که مطلع شویم که خورشید آسیا مورد سوء استفاده قرار گرفته است و همچنین هنگامی که ضرورت داشته باشد از حقوق خورشید آسیا یا همکاران وابسته اش حمایت شود اجازه به اشتراک گذاشتن اطلاعات را خواهیم داشت.

چگونه خورشید آسیا از اطلاعات شخصی شما استفاده می کند:


شبکه در زمان استفاده شما از سایت خورشید آسیا، اطلاعات تکنیکی مشخصی از جمله: نوع مرورگر، نوع سیستم عامل ، نوع CPU ، پروتکل، نوع ارتباط و اطلاعاتی درباره نوع سرویس هایی که شما استفاده می کنید را جمع آوری می کند.

همواره از اعتماد شما متشکریم.

support[at]asiasun.ir